Prawo a ekologia

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która obowiązuje od pierwszego lipca 2013 roku radykalnie zmieniła sposób rozliczenia mieszkańców za wywóz odpadów w wielu polskich miastach. Od pierwszego lipca 2013 roku odpady komunalne odbierane są przez firmy wybrane przez dane miasto w drodze przetargu. Nowy system obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe np. domy jednorodzinne, budynki wielorodzinnych, internaty, domy pomocy społecznej. Z nieruchomości niezamieszkałych, ogródków działkowych, szkół, banków czy firm wywóz odpadów odbywa się na wcześniejszych zasadach. W każdym przypadku odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez firmy zbierające odpady. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć zbierania odpadów w sposób selektywny muszą zwrócić uwagę na obowiązki wynikające z tego faktu. Powinni pamiętać o wyposażeniu nieruchomości w odpowiednie pojemniki. W przypadku zabudowy wielorodzinnych odpowiedzialny jest za to zarządca. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, aby spełnić wymóg selektywnej zbiórki oprócz pojemnika na tzw. odpady zmieszane powinni posiadać również pojemniki do zbierania surowców wtórnych. Mogą w tym celu stosować przezroczyste bezbarwne worki bądź metalowe lub plastikowe pojemniki z pokrywą w jaskrawym, wyraźnie wyróżniającym się kolorze. Minimalna wielkość pojemnika lub worka do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynosi 120 litrów. Wielu mieszkańców zastanawia się co zrobić aby obniżyć koszty zbierania odpadów. Jednym ze sposobów jest korzystanie z naczyń ekologicznych, takich jak słomki z makaronu, naczynia z trzciny cukrowej, torby cateringowe i inne ekologiczne opakowania na wynos. Takie odpady możemy wyrzucać nawet do koszy, w których gromadzimy bio odpady.

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
%d blogerów lubi to: